SISTE NYTT
 
Birkir fra Stornes
04-06-2019 

Blær holder sin høye avlsverdi etter ny måling
28-09-2017 

Høstføll
22-10-2015 

Blaka fra Stornes solgt
07-10-2015 

Blær opp i BLUP
05-10-2015 

Blaka fra Stornes til salgs
30-09-2015 

Resultatliste fra unghestutstillingen
27-09-2015 

Velkommen til unghestvisning 26. september
14-09-2015 

Årets første føll født på Stornes
05-06-2015 

Gola fra Stornes solgt
31-05-2015 


Arkiv
Referat fra seminar for avlsinteresserte i regi av NIHF, Drammen 26.-27. januar
29-01-2008 

Vi var der, og her får du referat fra møtet!

26.-27. januar hadde Norsk islandshestforening invitert til seminar for avlsinteresserte på Rica Park Hotell i Drammen. Vi var fem nordlendinger der hvorav tre fra Vikingur. De fremmøtte fra vår klubb var Thorsteinn Marinósson, Agnete Kristoffersen, begge Stornes og Inske de Buhr fra Selnes. Lørdagen startet med en kjempespennende gjennomgang av hvordan avlshester bedømmes av Internasjonal FEIF-avlsdommer Herdís Reynisdóttir fra Island. Her gikk vi gjennom hver enkelt del av hesten som bedømmes, fikk eksempler på hvordan det skulle være for høy karakter, middels karakter og lav karakter. Vi deltok selv med forslag til karakter før hun fortalte hva hun ville gitt og hvorfor (Dette vil vi også gjøre på avlsseminaret på Stornes i mars). Etter å ha tatt for seg alle kroppsdelene og gitt oss forståelse for hvordan det burde se ut, gikk hun gjennom alle gangartene. Vi gikk også gjennom vektingen av de ulike delene og hvordan BLUP ble regnet ut. Etter fire timer med Herdís og en nydelig lunsj presenterte to av Norges mest profilerte avlereSine erfaringer og avlsmål med oss. Det var Christina Lund fra Frøberg og Rune Svendsen fra Teland. Christina begynte med å presentere tre hopper som på hver sin måte hadde gjort uslettelig inntrykk på henne. Dette var hester hun ville lage flere av, og disse tre hoppene dannet grunnlaget for hennes videre avl. Christina la stor vekt på at i sin avl hadde hun basert seg på å forsterke det hun synes var bra i hoppa heller enn å kompensere for det som var dårlig når hun velger hingst. Hun presiserte også at har en et svært omfattende avlsmål kan det ta lang tid å nå målet, fokuserer man på færre ting (for eksempel god tølt) kan det gå fortere. Hun bruker mye tid på valg av hingst til hver enkelt hoppe. Hun forklarte også hvordan hun delte hoppene sine inn i ”to-taktere” og ”fir-taktere” heller enn i fir-gjengere og fem-gjengere. Hun mente to-takterne hadde mye svev i gangartene, men kunne mangle smidighet. Med firtakerne var det motsatt. Når hun skulle velge hingst valgte hun ofte en hingst som var motsatt ”takter” av hoppa og som samtidig forsterket hoppa gode egenskaper. Rune Svendsen hadde ett konkret avlsmål og det var at han skulle avle hester som han ”fikk et forbanna kick av å ri” som han uttalte det. For han var det ikke nok at det ble hester av det som var gode på konkurransebanen. Fikk han kick var målet oppnådd. Han presiserte også viktigheten av å avle på hopper som hadde akkurat det han var på jakt etter. Det var for han ikke nødvendigvis ei hoppe med god avlsdom. Han presiserte viktigheten av å ta hoppa ut av avl dersom de etter to-tre føll ikke hadde gitt det en håpet på. Han hadde tatt flere 1. premierte hopper ut av sin avl fordi de ikke leverte. Samtidig hadde han hopper i sin avl som han fikk kick av å ri uten at de nådde opp bygningsmessig til høy avlsdom. Inge Kringeland avsluttet denne seansen der han presiserte at et viktig avlsmål for han var at hestene raskt skulle bli gode. Hester som ble gode etter mange års trening ble for dyre for han å produsere ettersom han satte hestene bort i trening når de skulle vises. Hester som på et tidlig tidspunkt i livet fikk god dom var hester han ønsket å satse på. Avslutningsvis lørdag fortalte Herdís Reynisdóttir om forskning på islandshest. Der la hun bl.a. frem noen teorier om hvordan bygningstrekk kunne korrelere positivt eller negativt med bevegelser. Disse teoriene var blitt forsøkt etterprøvd gjennom et forskningsforsøk hun selv hadde deltatt i. Noen signifikante resultater hadde hun å legge frem, men utvalget var lite og selektert sp her måtte det mer forskning til. Søndag startet morgenen med Nytt fra avlsutvalget med en kortredegjøring om årets avlsvisninger som bli holdt i Seljord, Tresfjord og Drammen hhv mai, juni og september. Deretter ble vi vist mulighetene som lå i Worldfengur og selv for oss som har brukt denne databasen svært mye kom det opp en rekke ting som var svært spennende å lære. Bla kan du ”parre” din egen hoppe med hvilken som helst hingst og få opp en oversikt over hva du kan forvente å få både med tanke på egenskaper og farge. Dette var tidligere bare mulig å få frem på bedømte hester. Denne delen av seminaret vil også bli gjennomgått på avlskurset på Stornes 8.-9 mars. Etter gjennomgangen av Worldfengur ble de nye forskriftene for kjøring med hest gått igjennom der det ble presisert at ingen med førerkort klasse B hadde lov til å kjøre bil og henger der tillatt totalvekt oversteg 3500 kg. Det gjør det nomalt når en kjører bil og hestehenger. Med førerkort kl BE kunne man kjøre med hestehenger så sant bilen hadde lov å trekk vekten av hengeren. Da gjelder ikke lenger tillatt vekt, men faktisk vekt. Mattilsynet har innført nye regler ved transport av hest. Alle som driver hest som næring må nå ta et eget kurs for å få transportere hest. Det må også de gjøre som transporterer hest for andre og tar betalt for det. Dette gjelder også privatpersoner som transporterer hest for andre der eieren ikke er med som ledsager. Det er norsk hestesenter på Starum som har ansvaret for å sette opp transportkurs i ulike deler av landet. Inge Kringeland gikk gjennom posten, hest som næring i regi av Norges bondelag. Han oppfordret alle som drev med hest som næring til å melde seg inn i Norges bondelag eller Norges bonde og småbrukarlag da disse to foreningene har forhandlingsrett med staten og har som uttalt målsetning å jobbe aktivt for ”hestebøndene”. Han gikk gjennom Norges bondelag sine strategier mht hestenæringen. Disse kan en lese mer om på http://www.bondelaget.no/nyheter/dbafile101470.html Til slutt gikk vi gjennom noen punkter for gjennomføring av unghestutstilling noe som var særlig interessant for oss siden vi planlegger unghestvisning på Stornes i september. Her ble det lagt vekt på at hestene skulle vises i passelig hold, men velpleide høver, rene og pene og nok trente til at det gikk an å leie de rundt og ta og kjenne på de uten at de reagerte på det. 

For oss var dette et utrolig spennende seminar å delta på. Seminaret vil mest sannsynlig bli holdt annethvert år i Sør-Norge et sted. Vi var fem fra Nord-Norge i år, kanskje er vi enda flere neste gang, hvem vet!
 

     Copyright (c) 2007 Stornes gård                                                                                                                                                 Webdesign Kultur&Helse | Shed49